Offices Japanese

 • Head Office

  38F, Shiodome City Center, 1-5-2 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-7140, Japan
  TEL:+81-3-6852-0100

 • Customer Center (Gift Dept.)

  476, Nichome, Yashio-shi, Saitama 340-0811,Japan
  TEL:+81-48-998-7011 FAX:+81-48-994-6611

 • Tokyo Branch

  476, Nichome, Yashio-shi, Saitama 340-0811,Japan
  TEL:+81-48-998-4931 FAX:+81-48-996-1169

 • Sendai Ripening Chamber

  69-9 Teramae, Nakano, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0013 Japan
  TEL:+81-22-387-1552 FAX:+81-22-387-1553

 • Ooi Ripening Chamber

  6-3-1, Tokai, Ota-ku, Tokyo 143-0001,Japan
  TEL:+81-3-3799-3850 FAX:+81-3-3799-3850

 • Yorii Ripening Chamber

  5536-16, Yodo, Yorii-machi, Ozato-gun, Saitama 369-1201,Japan
  TEL:+81-48-579-2707 FAX:+81-48-579-2708

 • Sapporo Branch

  5-50-9 Zenibako, Otaru-shi, Hokkaido 061-3271,Japan
  TEL:+81-133-72-4680 FAX:+81-133-72-4681

 • Shizuoka Branch

  3-1 KuriharaSuruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 422-8008,Japan
  TEL:+81-54-261-4628 FAX:+81-54-262-1079

 • Nagoya Branch

  96 Hachijiri, Jimokuji, Ama-shi, Aichi 490-1111,Japan
  TEL:+81-52-444-3300 FAX:+81-52-444-2715

 • Kansai Branch

  3-5-8 Naruohama, Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8142,Japan
  TEL:+81-798-46-5355 FAX:+81-798-41-5805

 • Fukuoka Branch

  1-2-1 Midorigahama, Shingu-machi, Kasuya-gun, Fukuoka 811-0119,Japan
  TEL:+81-92-962-1231 FAX:+81-92-962-1236